Opejärjestöt.fi

Kutsu kollega jäseneksi

Pedagogisen opettajajärjestön jäsenyys kannattaa!
Jäsenyytesi pedagogisessa järjestössä voimistaa opettamiesi oppiaineiden ääntä. Saat alan ajankohtaista tietoa, koulutusta, materiaaleja työhön, vertaistukea ja iloa yhteisöllisyydestä.

Kutsu kollega jäseneksi
-kampanja 27.1.–31.3.2023:

Kun houkuttelet oman kollegasi liittymään minkä tahansa kampanjassa mukana olevan pedagogisen järjestön jäseneksi, osallistut kahden hotellilahjakortin arvontaan (lahjakortti oikeuttaa yhden yön majoitukseen kahdelle vapaavalintaisessa Scandic-hotellissa, arvo 99 €). Uusi jäsen saa liittymislahjaksi Finnkinon elokuvalipun. Mukana olevat järjestöt löydät täältä.

Nyt kannattaa houkutella kollega tutustumaan pedagogisiin järjestöihin ja liittymään jäseneksi!

1 )  Liity suoraan tästä:

2 )  Haluan tietää lisää jäsenyydestä

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksesi ja jättää yhteystietosi. Kyseisestä liitosta otetaan sinuun yhteyttä.

Kampanjan säännöt

Liittymislahjan saamisen ja arvontaan osallistumisen edellytyksenä on, että liittyvän jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on maksettu 30.4.2023 mennessä.

Kampanja koskee vain jäsenmaksun maksavia uusia jäseniä ja heidän suosittelijoitaan, esim. ilmainen opiskelijajäsenyys ei oikeuta kampanjan palkintoihin. Suosittelijan tulee olla jonkin kampanjassa mukana olevan järjestön jäsen.

Palkinnot arvotaan suosittelijoiden kesken toukokuussa 2023. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Finnkinon elokuvalippu lähetetään kampanjassa liittyneelle uudelle jäsenelle toukokuussa 2023.

Sanottua

Pedagogisen järjestön kautta pääsen mukaan toimintaan. Sieltä löytyy sellainen yhteisöllisyys, joka kantaa myös arjessa.”

Liitto vaikuttaa tehokkaasti oppiaineemme asemaan ja pitää meidän puoliamme.”

Koulutustilaisuudet ovat olleet minulle tärkeitä, niiden avulla olen pystynyt pitämään mm. tiedolliset ja pedagogiset taidot ajan tasalla.”

Oman pedagogisen järjestöni materiaalit ja toiminta ovat osaltaan muokanneet minua opettajana, joten lämmin kiitos siitä.”

Jäsenenä Sinun ei tarvitse …

… huolehtia oppiaineesi edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä.
Mitä enemmän jäseniä on, sitä paremmin ääni pääsee kuuluviin!

… kehittää ammatillista osaamistasi yksin.
Voit osallistua liittosi järjestämiin koulutuksiin.

… jäädä yksin, kun kohtaat ongelmia työssäsi.
Saat vertaistukea oman oppiaineesi kollegoilta.

… selvittää kaikkea itse.
Liittosi tarjoaa ajankohtaista tietoa ja materiaaleja omalta alaltasi.

… olla koko ajan otsa rypyssä.
Pedagogiset järjestöt tarjoavat vapaamuotoista verkostoitumista samanmielisten kanssa.

Jo pelkästään jäseneksi liittymällä edistät yhteisiä päämääriä.
TERVETULOA MUKAAN!

Miksi kuulua pedagogiseen opettajajärjestöön?

Pedagogisten järjestöjen yhteisessä videossa järjestöjen jäsenet kertovat omin sanoin, miksi opettajan kannattaa kuulua oman alansa pedagogiseen järjestöön ja miten jäsenyydestä konkreettisesti hyötyy.

Lataa esite